Forside
      Sitemap
    Pressemeddelelse
    Ydelser
      Revision og regnskab
      Skat og rådgivning
      Forældrekøb
      Værdiansættelse
      Skatterådgivning
      Økonomisk rådgivning
      Forretningsudvikling
    Referencer
    Aktuelt
      Artikel List
      Blogindlæg
        Acontoskatten november 2021
        Orientering: Aktuelle skattemæssige forhold
        Nyt beskatningsgrundlag for fri bil fra den 1. juli 2021
        Orientering om acontoskat november 2020
        Orientering om diverse hjælpepakker samt udskydelse af frister for betaling af A-skat, moms m.v.
        Forlængelse af hjælpepakkerne samt justering af satser
        Henstand med indsendelse af årsrapporten og selvangivelsen for 2019
        Kompensation for omsætningsnedgang m.v.
        Likviditetskrisen m.v. som følge af Corona-virus
        Højere skat på fri bil som er leaset
        Betal restskatten for 2019 og undgå rentetillæg!
        Forskudsskatten 2020 - skal den ændres?
        Ulovligt anpartshaverlån
        Udpluk af regeringens skatteforslag
        Frivillig indbetaling af acontoskat
        Arv og generationsskifte
        Årsopgørelsen
        Forskudsopgørelsen 2019
        Skal dine medarbejdere beskattes af julegaven?
        Kørselsfradrag (befordringsfradrag)
    Om os
      Medarbejdere
        Nikolai Damm
        Nicolaj Einsbor
        Marina
        Vibeke Outze
        Hanne
        Oliver Hartzberg
        Charlotte Bøgvald
        Hans Peter Hartzberg
        Søren Bech
      Vores værdier
      Manden bag
      Karriere
      Forretningsbetingelser
    Kontakt
      Tak for din henvendelse
    1 zones layout m. menu
      1 zones layout blank
      2 zones layout
      2 zones med menu
      2 zones med menu & bund
      3 zones layout
    Admin - må ikke slettes

/Forside
/oekonomiservice-og-bogfoering
/Ydelse-1
/revision-og-regnskab
/skat-og-raadgivning
/Forældrekøb
/Forældrekoeb
/Værdiansættelse
/Skatterådgivning
/Økonomisk-rådgivning
/kunder
/news
/Blog
/Orientering--Aktuelle-skattemæssige-forhold
/Nyt-beskatningsgrundlag-for-fri-bil-fra-den-1--juli-2021
/Nyt-beskatningsgrundlag-for-fri-bil
/Orientering-om-diverse-hjælpepakker-samt-udskydelse-af-frister-for-betaling-af-A-skat--moms-m-v-
/Henstand-med-indsendelse-af-årsrapporten-og-selvangivelsen-for-2019
/Kompensation-for-omsætningsnedgang-m-v-
/Likviditetskrisen-m-v--som-følge-af-Corona-virus
/Betal-restskatten-for-2019-og-undgå-rentetillæg-
/Forskudsopgørelsen-2020---skal-den-ændres-
/Forskudsopgørelsen-2020
/Ulovligt-anpartshaverlån
/Årsopgørelsen
/Forskudsopgørelsen-2019
/Skal-dine-medarbejdere-beskattes-af-julegaven-
/Kørselsfradrag--befordringsfradrag-
/Virksomhedsprofil
/author/hanspeterhartzberg-com