Betal restskatten for 2019 og undgå rentetillæg!

« Tilbage
Dato: 12. december 2019

Får man en restskat for 2019, er det god ide at betale restskatten så hurtig som muligt. Fra 1. januar 2010 løber der en dag-til-dag-rente på 2% på restskatten og efter 1. juli 2020 forhøjes renten fast til 4%. 

Betales restskatten senest den 31. december 2019, kan det ske uden renter. Til og med 1. juli 2020 løber der en dag-til-dag-rente på restskatten. Den udgør 2% p.a. for 2019, det svarer dog reelt for de fleste til rente på knap 3% før skat. Så har man penge stående på bankkontoen til nul i rente, så er det bedre at få betalt sin restskat så hurtig som muligt.
 
Betales restskatten først efter den 1. juli 2020, så stiger renten til fast 4%. Det svarer til en rente før skat på knap 6%, så har man ikke betalt restskatten inden, så er det vigtigt at gøre det senest 1. juli 2020, og alene betale en dag-til-dag-rente fra 1. januar – 1. juli 2020. Renten stiger reelt fra ca. 3% før skat til ca. 6% før skat, hvis man indbetaler den 2. juli 2020 i stedet for den 1. juli 2020. 
 
Bliver restskatten ikke betalt, indregnes op til 20.500 kr. med tillæg af de 4% i forskudsskatten for 2021.  Det svarer til maksimalt 21.320 kr. Er restskatten f.eks. på 33.320 kr. inklusive renter, så indregnes de 21.320 kr. i forskudsskatten for 2021 og de resterende 12.000 kr. opkræves i tre rater – august, september og oktober 2020 med hver 4.000 kr. og med betalingsfrist den 20. i forfaldsmåneden. 

Overskydende skat
 

Overskydende skat udbetales den normalt ultimo april 2020, dog uden renter. Selvstændig erhvervsdrivende, som har længere frist for skatteindberetning, får først udbetaling når skatteoplysningerne er indberettet.

Årsopgørelsen er udarbejdet, selvom man er selvstændig erhvervsdrivende
 

Har man ikke længere frist for skatteindberetning til 1. juli, bliver der i første omgang udskrevet en årsopgørelse, baseret på de oplysninger som Skattestyrelsen har. Det vil forventet ske ultimo april 2020. Ofte vil der være behov for at ændre årsopgørelsen, f.eks. hvis man har en forældrekøbslejlighed, da Skattestyrelsens oplysninger normalt baserer sig på tidligere års selvangivne beløb. 

F.eks. fællesudgifter, ejendomsskatter og vedligeholdelsesudgifter have ændret sig.

Særligt for dem som anvender virksomhedsordningen
 

Er man i virksomhedsordningen, kan det betale sig at udskyde betalingen af restskatten til starten af 2020. Det skyldes, at betaling af restskat med virksomhedens midler betragtes som en hævning, og dermed eventuel reducere muligheden for at spare op i virksomhedsordningen mod at betale en acontoskat på 22%.

Ved først at betale restskatten i starten af 2020, mod at betale en dag-til-dag-rente indtil da, udskyder man beskatningen af det hævede beløb i ét år. 

Kan man minimere den forventede restskat?
 

Det afhænger om f.eks. har udnyttet muligheden for at indbetale på en rateordning eller en livsvarig livrente. Er man selvstændig erhvervsdrivende, så kan den såkaldte ”30%” ordning anvendes, hvor der kan indskydes op til 30% af årets skattemæssige resultat før renter på en pensionsordning.
 
Har man aktier, hvor der er et urealiseret tab og solgt aktier i løbet af med gevinst, så kan det overvejes at sælge aktierne med tab og modregne tabet i gevinsterne. Det er dog særligt fordelagtigt hvis det kan reducere en aktiegevinst, som skal beskattes med 42%, til kun en beskatning senere på 27%. 
 
Hvis aktieindkomsten, som både består af udbytter og aktiegevinster, overstiger 54.000 kr. i 2019, så skal der betales 42% i skat af det overskydende beløb. Ægtefæller har tilsammen 2 x 54.000 = 108.000 kr. før der skal betales 42% i skat.
 
Hvis man tror på tabsaktierne kan give overskud senere hen, kan man f.eks. efter nogle dage købe dem igen. Der skal dog i perioden havde været en kursrisiko. 
 
Ønsker man senere hen at etablere selvstændig erhvervsvirksomhed, kan det overvejes at indskyde på en etableringskonto eller en iværksætterkonto. Der kommer dog en strafrente på, hvis der ikke etableres selvstændig virksomhed enten i personlig regi eller i selskabsform.
Er der spørgsmål, eller kan vi assistere dig med beregninger m.v., så kontakt endelig Hartzberg+ på mail info@hartzbergplus.dk eller telefon 36720366
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
22. september 2021
Acontoskatten november 2021
Skal den nedsættes eller bortfalde, eller skal der foretages en frivillig indbetaling af acontoskat?
Læs indlæg
4. februar 2021
Orientering: Aktuelle skattemæssige forhold
Her læser du om aktuelle skattemæssige forhold for personer - heriblandt frivillig indbetaling af restskat, befordringsfradrag og andre fradrag »
Læs indlæg
5. januar 2021
Nyt beskatningsgrundlag for fri bil fra den 1. juli 2021
Regeringen og dens støttepartier har indgået en aftale om grøn omstilling af vejtransporten den 4. december 2020. Læs mere her »
Læs indlæg
Revision og regnskab
Skat og rådgivning
Om Hartzberg+
   
Hartzberg+ · Øster Allé 56, 1 · 2100 København Ø · Telefon: 36 72 03 66 · E-mail: info@hartzbergplus.dk · CVR: 40535349
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Hartzberg+ | Øster Allé 56, 1 | 2100 København Ø | Tlf.: 36720366 | info@hartzbergplus.dk