Orientering om diverse hjælpepakker samt udskydelse af frister for betaling af A-skat, moms m.v.

« Tilbage
Dato: 19. juni 2020
Der har været pågået og pågår mange forhandlinger m.v. mellem regeringen og de andre partier i folketinget om diverse likviditetslempelser og hjælpepakker til erhvervslivet, herunder udfasning af hjælpepakker som følge af covid-19.

De forskellige initiativer berører virksomhederne forskelligt afhængig af f.eks. hvilken branche, virksomheden er inden for.
 
Det kan være svært at bevare overblikket over, hvad som er aftalt, så derfor denne korte orientering om de væsentlige forhold, som dog ikke skal ses som at være en udtømmende gennemgang.
 

Udskydelse af betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms
 

Tidligere i andet kvartal 2020 er givet udskydelse af fristerne for betaling af A-skat, AM-bidrag og moms. Formålet har været at styrke likviditeten i virksomhederne, og nu er man blevet enige om, at der også skal ske en udskydelse af betalingerne for tredje kvartal 2020. 
 
I en ny lovændring har man vedtaget følgende for små og mellemstore virksomheder og store virksomheder;

A-skat og AM-bidrag

  Små og mellemstore virksomheder
Små og mellemstore virksomheder
Store virksomheder Store virksomheder
Lønperiode Normale frister Udskudt betalingsfrist Normale frister Udskudt betalingsfrist
August 2020
10/9-2020
29/1-2021 31/8-2020 15/1-2021
September 2020
12/10-2020
31/3-2021 30/9-2020 16/3-2021
Oktober 2020 10/11-2020 31/5-2021 30/10-2020 17/5-2021

Moms

  Store virksomheder Store virksomheder
Afgiftsperiode Normale frister Udskudt betalingsfrist
Juli 2020 25/8-2020 9/9-2020
August 2020 25/9-2020 2/10-2020
Virksomheder, som kvartalsafregner momsen, får udskudt betalingsfristen for tredje kvartal 2020, så den afregnes samtidig med fjerde kvartal den 1. marts 2021.

Hvis virksomheden vil undgå, at de to momsperioder sammenlægges, kan virksomheden indgive momsangivelse for tredje kvartal senest den 1. december 2020. 
 
Udskydelse af betalingsfristerne ændrer ikke på Skatteforvaltningens frist for udbetaling af negativt momstilsvar til virksomhederne.

Udgangspunktet er, at virksomheden får det negative momstilsvar tilbage, senest tre uger efter at Skatteforvaltningen har modtaget angivelsen.  

Hjælpepakker m.v.
 

Regeringen har som nævnt indgået en aftale med andre partier i Folketinget om yderligere hjælpepakker samt udfasning af nogle af de eksisterende hjælpepakker. Herudover skal udbetales tre ugers indefrosne feriemidler senest i oktober 2020.
 

Lønkompensation
 

Lønkompensationsordningen forlænges til den 29. august – altså en forlængelse fra 9. juli til den 29. august. Da den strækker sig ind over sommerferieperioden, stilles der krav om, at medarbejdere, der er omfattet af ordningen, skal afholde 3 ugers ferie, forudsat, at de har optjent tilstrækkelig ferie efter ferielovens bestemmelser. 
 
For alle virksomheder skal der genansøges om lønkompensation for den nye periode, 9. juli - 26. august 2020. 
 
Flere forskellige hjælpepakker udfases:
 

Faste omkostninger
 

Kompensation for faste omkostninger ophører den 8. juli 2020. Dog etableres der en målrettet kompensationsordning til virksomheder, som er omfattet af restriktionerne som følge af covid-19 til og med 31. august 2020. Det drejer sig om følgende virksomheder:
 
  • Forbud mod at holde åbent (ophæves fra den 8. juni 2020 og frem)
  • Forsamlingsforbud på over 500 personer
  • Grænselukninger
  • Udenrigsministeriets rejsevejledning
     
Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent til den 8. juni 2020, vil alene kunne få kompensation for faste omkostninger i perioden 9. juli 2020 til den 8. august 2020.
 
Kompensationen vil udgøre mellem 25 – 80 pct. af de faste omkostninger. Kompensationsadgangen stiger gradvis med omsætningsnedgangen, som mindst skal være på 35 pct. i forhold til referenceperioden.

Har virksomheden forbud mod at holde åbent, opnås 100 pct. kompensation og gives for den periode, hvor virksomheden er omfattet af forbuddet, forudsat, at virksomheden ikke har haft omsætning i perioden. 

Ordninger for selvstændig, freelancere m.v.


Ordningen forlænges med en måned til den 8. august 2020. 
 
Den selvstændige får ret til dagpenge uden et 12-måneders forudgående a-kassemedlemsskab, forudsat, at indmeldelsen sker i perioden fra den 9. juli og til og med den 8. august. 
 

Låne- og garantiordninger
 

Ved låne- og garantiordninger, hvor staten yder garanti for blandt andet pengeinstitutters udlån til danske virksomheder, forlænger man ansøgningsperioden til ultimo 2020. Det forventes, at virksomhederne vil anvende ordningerne mere som følge af udfasning af hjælpepakkerne m.v., for at skabe noget mere likviditet.

Statens garanti i garantiordningerne forhøjes overfor pengeinstitutterne fra 70 – 80 pct.  
 

Fremrykning af udbetaling af indefrosne feriepenge
 

Der er enighed om, at indefrosne feriepenge, optjent i perioden 1. september 2019 – 31. marts 2020, svarende til tre ugers ferie, skal udbetales til lønmodtagerne senest i oktober 2020. Herudover er partierne enige om at drøfte behovet for udbetaling af de resterende to ugers indefrosne feriepenge til efteråret. 
 
Vi har endnu ikke set reglerne, og hvordan det forventes administreret, men det forventes, at feriepengene skal indbetales senest i august/september 2020, hvis de skal komme til udbetaling til lønmodtageren i oktober.
 
Det vides dog ikke, om man af praktiske årsager kan udbetale det som en ”ekstra løn” direkte fra virksomheden, eller om feriepengene skal indbetales til den særlige feriekonto for indefrosne feriepenge og så udbetales derfra. 
 
Uanset hvad, vil det for de fleste virksomheder være en stor likviditetsbelastning i forhold til de oprindelige regler, hvor virksomheden kunne vælge at beholde feriemidlerne i første omgang og forrente dem, og så indbetale til den særlige feriekonto, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. 
 
Som nævnt har vi ikke set de nye regler endnu – vi vil lige vurdere, om der behov for yderligere information, når de kommer.
 

Virksomheder, som har udgifter til forsøgs- og forskningsudgifter
 

Udgifterne til forsøgs- og forskningsudgifter forhøjes midlertidig til 130 pct. i 2020 og 2021 med et loft på 50 mio. kr. til den enkelte koncern. 
 
I en tidligere lovændring stod forsøgs- og forskningsudgifter til at blive forhøjet med 103 pct. i 2020 og 105 pct. i 2021. 
 
Hvis forhøjelsen på de 130 pct. ikke fortsætter i 2022, står forhøjelsen til at falde til 105 pct. i 2022. I 2023 – 2025 er den på 108 pct. og fra og med 2026 på 110 pct.
Som nævnt var det en kort gennemgang af de forskellige initiativer for at styrke virksomhederne som følge af covid-19. Er der spørgsmål til ovenstående, så vend endelig tilbage.

Med venlig hilsen
Hans Peter Hartzberg. 
 
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
22. september 2021
Acontoskatten november 2021
Skal den nedsættes eller bortfalde, eller skal der foretages en frivillig indbetaling af acontoskat?
Læs indlæg
4. februar 2021
Orientering: Aktuelle skattemæssige forhold
Her læser du om aktuelle skattemæssige forhold for personer - heriblandt frivillig indbetaling af restskat, befordringsfradrag og andre fradrag »
Læs indlæg
5. januar 2021
Nyt beskatningsgrundlag for fri bil fra den 1. juli 2021
Regeringen og dens støttepartier har indgået en aftale om grøn omstilling af vejtransporten den 4. december 2020. Læs mere her »
Læs indlæg
Revision og regnskab
Skat og rådgivning
Om Hartzberg+
   
Hartzberg+ · Øster Allé 56, 1 · 2100 København Ø · Telefon: 36 72 03 66 · E-mail: info@hartzbergplus.dk · CVR: 40535349
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Hartzberg+ | Øster Allé 56, 1 | 2100 København Ø | Tlf.: 36720366 | info@hartzbergplus.dk