Nyt beskatningsgrundlag for fri bil fra den 1. juli 2021

« Tilbage
Dato: 5. januar 2021
Regeringen og dens støttepartier har indgået en aftale om grøn omstilling af vejtransporten den 4. december 2020. Et element i aftalen er blandt andet en ændring af beskatningsgrundlaget for fri bil frem til 2025. Vedtages lovforslaget som det foreligger, træder de nye regler i kraft den 1. juli 2021. De nye regler får betydning for indeholdelse af A-skat mv. af fri bil efter den 1. juli 2021. 
 

De nuværende regler

 
Værdi af fri bil fastsættes som 25% af bilens værdi, som ikke overstiger 300.000 kr. og 20% af resten. Værdien beregnes dog af mindst 160.000 kr. Til den beregnede værdi tillægges et ”miljøtillæg”, som udgør den årlige afgift med tillæg af 50%. For brugte biler, som er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, anvendes købsprisen som grundlag for beregningen, dog minimum 160.000 kr. Til værdien tillægges også her miljøtillægget som anført tidligere.
 

Den nye ordning

 
For at fremme en højere andel af miljøvenlige biler, foreslås der en højere vægtning af brændstofforbruget og mindre vægt af bilens anskaffelsessummen ved fastsættelse af beskatningsgrundlaget.
 
Miljøtillægget foreslås forhøjet fra den 1. juli 2021 til 250% af den årlige afgift, mod de nuværende 150% af den årlige afgift. Frem til 2025 forhøjes miljøtillægget til 700% af den årlige afgift.
 
Satsen på de 25% af bilens værdi, som ikke overstiger 300.000 kr., foreslås nedsat med ½ procentpoint årligt fra og med 1. juli 2021. Satsen på 20% af resten af bilens værdi, foreslås derimod forhøjet med ½ procentpoint fra og med den 1. juli 2021, så der fra 2025 alene skal anvendes én sats på 22,5% af hele bilens værdi, se venligst nedenstående oversigt:
 
 

Indfasning af beskatning af fri bil:

Gældende regler   1/7-31/12 2021 2022 2023 2024 2025
Værdi af bilens værdi indtil 300.000 kr. 25% 24,5% 24,0% 23,5% 23,0% 22,5%
Værdi af bilens værdi over 300.000 kr. 20% 20,5% 21,0% 21,5% 22,0% 22,5%
Miljøtillæg 150% 250% 350% 450% 600% 700%

Hvad kommer de nye regler til at betyde?

 
Hvis vi isoleret ser på beskatningsgrundlaget ud fra værdien af bilen, så medfører ændringen af satserne til kun én sats i 2025 på 22,5%, at beskatningsgrundlaget stiger for biler med en anskaffelsessum på over 600.000 kr. og falder for biler med en anskaffelsespris under 600.000 kr.
 
Hertil kommer dog stigningen i miljøtillægget, som foreslås at stige for alle biler, men mest for konventionelle biler (benzin og dieselbiler). 
 
For en benzinbil, som kører 20 km pr. liter, så udgør den årlige ejerafgift 1.160 kr. hvorved miljøtillægget efter de gældende regler udgør 150% af 1.160 kr. = 1.740 kr. Når miljøtillægget er steget til 700% af den årlige ejerafgift i 2025, så vil tillægget til beskatningsgrundlaget være ca. 11.000 kr. Det skyldes blandt andet også forslaget om en generel forhøjelse af den grønne ejerafgift.
 

Særligt for elbiller/pluginhybridbiler

 
For elbiler og pluginhybridbiler foreslås det, at skattefritage værdien af den arbejdsgiverbetalte installation af ladestander ved bopælen. 
 
Forærer arbejdsgiver ladestander og installationer til medarbejderen, f.eks. fordi at denne ikke længere får stillet elbil/pluginhybridbil til rådighed, beskattes medarbejderen som udgangspunkt af markedsværdien af anlægget på overdragelsestidspunktet. Tages anlægget ned og tilbageleveres til arbejdsgiver, sker der naturligvis ingen beskatning.
 
Dog hvis medarbejderen er blevet beskattet af fri bil i mindst 6 måneder, kan den ansatte beholde ladestanderen skattefrit. ”6 måneders” perioden regnes fra den 1. juli 2021. Hvis medarbejderen inden 1. juli 2021 har haft en ladestander ved bopælen stillet til rådighed, ændrer det således ikke ved, at medarbejderen skal blive beskattet af fri bil i mindst 6 måneder fra den 1. juli 2021 at regne, for at undgå beskatning af ladestanderen ved overgang til privat brug. 
 
Det er en dog også betingelse, at der samtidig med beskatning af fri elbil/pluginhybridbil, har været stillet en ladestander til rådighed ved bopælen. Hvis en medarbejder har haft en elbil stillet til rådighed i 6 måneder, uden at have haft en ladestander stillet til rådighed, er det således ikke tilstrækkeligt til at undgå beskatning ved overdragelse til medarbejderen.
 

Afslutning

 
Ovenstående orientering er ikke en fyldestgørende orientering om alle elementerne i den ”grønne aftale”. Selvom forslaget har flertal med støttepartierne, kan det ikke afvises, at der kan komme ændringer i lovbehandlingen.
 
Hvorfor vi vælger at informere om ændringerne i beskatning af fri bil allerede nu, inden lovændringerne er vedtaget, skyldes, at så kan man allerede nu beregne hvilken effekt de nye regler får efter den 1. juli 2021. 
Er der spørgsmål, eller kan vi assistere dig med beregninger m.v., så kontakt endelig Hartzberg+ på mail info@hartzbergplus.dk eller telefon 36720366
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
22. september 2021
Acontoskatten november 2021
Skal den nedsættes eller bortfalde, eller skal der foretages en frivillig indbetaling af acontoskat?
Læs indlæg
4. februar 2021
Orientering: Aktuelle skattemæssige forhold
Her læser du om aktuelle skattemæssige forhold for personer - heriblandt frivillig indbetaling af restskat, befordringsfradrag og andre fradrag »
Læs indlæg
5. januar 2021
Nyt beskatningsgrundlag for fri bil fra den 1. juli 2021
Regeringen og dens støttepartier har indgået en aftale om grøn omstilling af vejtransporten den 4. december 2020. Læs mere her »
Læs indlæg
Revision og regnskab
Skat og rådgivning
Om Hartzberg+
   
Hartzberg+ · Øster Allé 56, 1 · 2100 København Ø · Telefon: 36 72 03 66 · E-mail: info@hartzbergplus.dk · CVR: 40535349
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Hartzberg+ | Øster Allé 56, 1 | 2100 København Ø | Tlf.: 36720366 | info@hartzbergplus.dk