Frivillig indbetaling af acontoskat

« Tilbage
Dato: 4. oktober 2019

Acontoskat
 

Selskaber betaler ordinær acontoskat to gange om året – den 20. marts og den 20. november. Herudover har selskaber mulighed for at foretage en frivillig indbetaling af acontoskat, henholdsvis senest den 20. marts og 20. november i indkomståret samt den 1. februar året efter indkomståret. 
 
Den ordinære acontoskat beregnes ud fra gennemsnittet af de seneste 3 års skattebetalinger – for indkomståret 2019, er det årene 2016, 2017 og 2018. Det er dog alene 50% af den gennemsnitlige skat der opkræves som ordinær acontoskat, så selvom selskabet har uændret indkomst år for år, vil selskabet få en restskat og dermed også et rentetillæg.

Restskatten for 2019 skal betales den 20. november 2020. Er der betalt for meget i skat, modregnes den overskydende skat inkl. et rentetillæg i den ordinære acontoskat den 20. november 2020.

Er det en god ide at foretage en frivillig indbetaling af acontoskat?
 

Det afhænger om den rente, som der spares ved at foretage en frivillig indbetaling, enten overstiger den rente som mistes, ved at pengene skal hæves på bankkontoen eller alternativt skal lånes.

Hvis restskatteprocenten gør det, vil det som udgangspunkt være hensigtsmæssigt at indbetale restskatten for 2019 senest den 20. november 2019, eller alternativt vente til den 1. februar 2020.

Restskatteprocent og godtgørelse ved overskydende skat 
 

Restskatteprocenten og godtgørelse ved overskydende skat for 2019 bliver først oplyst af Skattestyrelsen medio november 2019. Tager vi udgangspunkt i restskatteprocenten i 2018, var den på 4,8% og rentegodtgørelse på overskydende skat 0,1%. Det må ud fra det gældende renteniveau forventes, at restskatteprocenten mv. bliver på samme niveau i 2019. 
 
De 4,8% er efter skat, så før skat svarer det til en rente på 6,2%. Det er denne rente på 6,2% før skat som skal sammenlignes med mistet rente på f.eks. bankkontoen, eller alternativt, hvis indbetalingen skal finansieres ved træk på kreditten, vil det være hensigtsmæssigt at indbetale, hvis renten på kreditten er mindre end de 6,2%. 
 
Alternativt kan selskabet også foretage en frivillig indbetaling af restskatten senest den 1. februar 2020, men så vil der ske en forventet dekort i indbetalingen på 0,9% (2018 sats).

For hver 100 kr. der indbetales, godskrives der kun 99,10 kr. De 0,9% er beregnet forholdsmæssigt for perioden 21. november 2019 til den 1. februar 2020 med udgangspunkt i den ”årlige” rente på 4,8%.

Sambeskattede selskaber
 

Indgår selskabet i en sambeskatning, er det sambeskatningsindkomsten som danner grundlag for en vurdering af, om der skal foretages frivillig indbetaling af restskatten.

Indbetaling af acontoskatten
 

Indbetaling af frivillig indbetaling af acontoskat sker digitalt via TastSelv Erhverv. Husk at der skal ske indberetning af den frivillige acontoskat i TastSelv Erhverv inden indbetalingen foretages. Ellers risikerer man, at indbetalingen returneres.

Tilsvarende er det vigtigt, at skattekontoen ikke inden indbetaling er negativ, da indbetalinger altid først anvendes til dækning af den ældste gæld eller restance. 

Nedsættelse af ordinær acontoskat
 

Har selskabet betalt for meget i skat i 2019, kan den ordinære acontoskatterate nedsættes. Selskabet skal via TastSelv Erhverv, inden betalingsfristen den 20. november 2019, anmode om en nedsættelse eller helt bortfald.

Skattestyrelsen kan efterfølgende bede om den nødvendige dokumentation herfor, f.eks. fremlægge de foreliggende regnskabsoplysninger eller det f.eks skyldes, at der er et underskud for tidligere år til fremførsel. 

Acontoskatten for året kan samlet set ikke nedsættes til et mindre beløb end det, som selskabet sandsynligvis skal betales i skat for året.

Overskydende skat 
 

Såfremt selskabet har betalt for meget i skat, modregnes den overskydende skat i den ordinære acontoskat i november 2020. Der ydes en skattefri rentegodtgørelse på forventet 0,1%. Tilsvarende modregnes indeholdt kildeskat på aktieudbytte, selskabet har modtaget af deres aktier i 2019.
Ønskes der assistance med beregning af forventet skat for 2019, eller er der spørgsmål til ovenstående, så kontakt endelig din revisor hos Hartzberg+
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
19. juni 2020
Orientering om diverse hjælpepakker samt udskydelse af frister for betaling af A-skat, moms m.v.
Det kan være svært at bevare overblikket over hvad som er aftalt, så derfor denne korte orientering om de væsentlige forhold, som dog ikke skal ses som at være en udtømmende gennemgang.
Læs indlæg
20. april 2020
Forlængelse af hjælpepakkerne samt justering af satser
Et flertal i Folketinget er blevet enige om at forlænge tidsrummet for hjælpepakkerne samt en justering af satser mv, så flere kan blive omfattet af ordningerne.
Læs indlæg
2. april 2020
Henstand med indsendelse af årsrapporten og selvangivelsen for 2019
Der er på grund af spredningen af Coronavirus fremsat et lovforslag, hvor fristen for indsendelse af årsrapporten forlænges ekstraordinært for 2019.
Læs indlæg
Revision og regnskab
Skat og rådgivning
Om Hartzberg+
   
Hartzberg+ · Øster Allé 56, 1 · 2100 København Ø · Telefon: 36 72 03 66 · E-mail: info@hartzbergplus.dk · CVR: 40535349
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Hartzberg+ | Øster Allé 56, 1 | 2100 København Ø | Tlf.: 36720366 | info@hartzbergplus.dk