Forlængelse af hjælpepakkerne samt justering af satser

« Tilbage
Dato: 20. april 2020
Et flertal i Folketinget er blevet enige om at forlænge tidsrummet for hjælpepakkerne samt en justering af satser mv, så flere kan blive omfattet af ordningerne. Nedenfor gennemgives kort ændringerne, idet vi henviser til tidligere information. Der er dog ikke en omtale af samtlige hjælpepakker, men alene udvalgte. Sidst i orienteringen fremgår de yderligere initiativer.
 
Nedenstående er primært baseret på oplysninger i ”fakta ark” fra Finansministeriet om den indgåede aftale. 
 

Midlertidig lønkompensationsordning
 

Den midlertidige lønkompensationsordning forlænges med én måned, så den gælder frem til og med den 8. juli 2020.
 
Betingelsen for at kunne få lønkompensation er, at virksomheden enten står over for at skulle afskedige minimum 30% af medarbejderne eller mere end 50 ansatte. Lønkompensationen udgør 75% af månedslønnen mv, dog maksimalt 30.000 kr. pr. fuldtidsansat funktionær. For ikke-funktionærer, kompenserer staten 90% af lønnen pr. måned, dog maksimalt 30.000 kr.
 
Lønkompensation til medarbejdere i fleksjob bliver ens, uanset om medarbejderen er på den gamle eller den nye fleksjobordning.
 
Virksomhederne skal genansøge om forlængelse af kompensationen for perioden 9. juni til og med 8. juli hos Erhvervsstyrelsen under virksomhedsguiden.dk.
 
Kompensation for faste omkostninger
 
Perioden for dækning af virksomhedens faste omkostninger forlænges også med én måned til og med 8. juli 2020.
 
For at kunne søge om omkostningsdækning, skulle der blandt andet forventes en omsætningsnedgang i perioden fra 9. marts – 8. juni 2020 på mindst 40%. Perioden forlænges nu til og med 8. juli 2020, og kravet til omsætningsnedgang sænkes fra 40% til 35%.
 
Kompensationen gives således:
Forventet omsætningsnedgang Kompensation
Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent 100%
Hvis omsætningsnedgangen forventes at blive mellem 80 og til og med 100% 80%
Hvis omsætningsnedgangen forventes at blive mellem 60 og op til 80% 50%
Hvis omsætningsnedgangen forventes at blive mellem 35 og op til 60% 25%
I de nuværende regler, skal den forventede omsætningsnedgang fra 9. marts til nu 8. juli 2020, vurderes i forhold til en ”referenceperiode” (sammenligningsperiode), som er 1. april 2019 til 30. juni 2019. Det vides ikke om perioden f.eks. forlænges med én måned, så den også bliver på fire måneder.
 
Tilsvarende er der også for de faste omkostninger, som der nu kan søges dækning for i perioden 9. marts til og med 8. juli 2020, en ”referenceperiode, som skal opgøres. Her er det perioden 1. december 2019 – 29. februar 2020. Det vides ikke om, om referenceperioden forlænges med én måned.
 
Virksomheden skal som minimum have faste omkostninger på 12.500 kr. i perioden mod tidligere 25.000 kr.
 
Har virksomheden på grund af helt ekstraordinære omstændigheder haft underskud i 2019, men er overskudsgivende, vil, hvis det er muligt, blive anvendt en anden referenceperiode end 2019 for underskuddet. 
 
Der indføres endelig en særlig begrænsning for de virksomheder, som modtager mere end 60 mio. kr. i kompensation for faste omkostninger i 2020. Virksomhederne skal på tro og love erklære, at de ikke vil udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb for regnskabsårene 2020 og 2021. Ønskes der frigørelse for denne begrænsning, skal modtaget støtte over 60 mio. kr. tilbagebetales. 
 
For at imødegå snyd og svig, så tilføres der yderligere ressourcer til Erhvervsstyrelsen. 
 

Kompensation til selvstændige og freelancere
 

Kompensationsordningen for selvstændige og freelancere forlænges fra den 8. juni til og med 8. juli 2020. 
 
Kompensation gives, hvis der forventes et omsætnings- eller B indkomsttab på mindst 30%. Det er et krav, at omsætningen eller B-indkomst skal være på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i forudgående periode.
 
Kompensationsgraden forhøjes fra 75% til 90%, dog maksimalt som tidligere 23.000 kr. pr. måned. Hvis den selvstændige eller freelancere har haft forbud mod at holde åbent og ikke har haft omsætning, forhøjes kompensationsgraden til 100%, dog fortsat maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Har den selvstændige en medarbejdende ægtefælle, så kan der fortsat maksimalt modtages 46.000 kr. månedligt. 
 
Ordningen udvides til at gælde op til 25 fuldtidsansatte. Tidligere var grænsen 10 fuldtidsansatte. 
 
Har virksomheden allerede søgt om 75% kompensation for deres omsætningstab, vil der fra midt i maj blive åbnet op for en ny ansøgningsrunde, hvor der kan søges om forlængelse og regulering af kompensationsgraden. Erhvervsstyrelsen vil indtil medio maj køre videre med kompensation efter den nuværende ordning med maksimalt 75%.
 

Udbetaling af indbetalt moms og lønsumsafgift som et rentefrit lån
 

For at styrke likviditeten i små og mellemstore virksomheder, kan virksomhedens indbetalte moms den 1. marts 2020 for henholdsvis andet halvår og fjerde kvartal 2019 udbetales igen som et rentefrit lån. 
 
Tilsvarende kan lønsumsafgift, indbetalt for de såkaldte metode 4-virkomheder som fx tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd, udbetales som et rentefrit lån. Det vil være det beløb som er indbetalt for 1. kvartal 2020 med frist den 15. april 2020 samt en ¼ af lønsumsafgiften af overskud for indkomståret 2019. 
 
Det forventes, at der kan anmodes om udbetaling fra 1. maj til 15. juni 2020 og ansøgning skal ske på virk.dk. Lånet skal tilbagebetales igen den 1. april 2021, altså en styrkelse af likviditeten i op til maksimalt 11 måneder (1. maj 2020 til 1. april 2021).
Virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning og likvidation er ikke omfattet af forslaget.
 

Udskydelse af betalingsfristen for lønsumsafgift for visse erhverv
 

Som for momspligtige virksomheder udskydes betalingsfristen for lønsumsafgift for de såkaldte 4-virksomheder som fx tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vognmænd herunder taxa mv. For 2. kvartal 2020 udskydes betalingsfristen med 6 uger, så betalingsfristen bliver 2 måneder fra kvartalets afslutning – altså en udskydelse fra den 15. juli til den 1. september 2020. 
 
For 3. kvartal udskydes betalingsfristen fra 15. oktober til 16. november, her dog kun halvanden måned efter kvartalets afslutning.
 
Betalingsfristen fra og med 4 kvartal 2020, vil igen være 2 uger som efter de nuværende regler.
 

Midlertidig afskaffelse af loftet på skattekontoen
 

Hvis skatte- og afgiftskrav indbetales tidligere end 5 hverdage før en sidste rettidig betalingsdag på skattekontoen, vil beløbet blive tilbagebetalt, når det overstiger den pågældende virksomheds loft på skattekontoen. 
 
Loftet er p.t. midlertidig hævet fra 200.000 kr. til 10 mio. kr. Baggrunden for dette løft af maksimum på skattekontoen er, at virksomheder ved overskudslikviditet ikke får behov for at indskyde beløbet i et pengeinstitut, med negativ rente til følge.
 
Loftet afskaffes helt frem til og med 1. april 2021. Virksomheden vil dog fortsat have mulighed for at anmode om at få udbetalt positive indestående på skattekontoen, eller få fastsat et individuelt loft, for på den måde at få et få stort indestående på skattekontoen udbetalt.
 

Hurtigere udbetaling fra skattekreditordningen
 

Iværksættervirksomheder med forsøgs- og forskningsudgifter kan anvende reglerne i skattekreditordningen. Fordelen ved ordningen er, at der kan udbetales 22% af underskuddet i virksomheden, som relaterer sig til forsøgs- og forskningsudgifter, dog maksimalt 5,5 mio. kr. Det svarer til forsøgs- og forskningsudgifter på maksimalt 25 mio. kr.
 
Normalt kan der først ske udbetaling fra skattekredit af underskud i 2019 ved forsøgs- og forskningsudgifter i november 2020. Udbetalingen rykkes frem til juni 2020.
 
Det forudsætter dog, at der inden er foretaget en opgørelse af den skattepligtige indkomst og opgjort hvor stor en del af underskuddet som kan henføres til forsøgs- og forskningsudgifter. 
 
Øvrige initiativer
 

I aftalen indgår der også følgende initiativer:
 

  • Ny ordning for freelancere med både A og B indkomst.
  • Etablering af en midlertidig matchfacilitet i Vækstfonden – særligt rettet mod iværksættere
  • En forlængelse af suspendering af anciennitetstillæg i dagpengesystemet og forlængelse af retten til sygedagpenge samt suspendering af G-dage til og med 30. juni 2020
  • Timekravet for optjening af seniorpræmie på 1.560 timers beskæftigelse over 12 måneder bliver tilsvarende nedsat svarende til 4 måneder. 
  • Eksport- og investeringspakke til styrkelse af danske eksportvirksomheder mv.
  • Ekstraordinært løft af Innovationsfondens Innobooster-ordning i 2020.
  • Etablering af en national platform i samarbejde med private crowdfundingplatforme, som skal gøre det lettere at rejse donationer og rewardbaserede bidrag via crowdfunding. 

Har du brug for hjælp?


Kontakt Hartzberg+ og få en uforpligtende dialog med en af vores erfarne revisorer. Ring enten på telefon 36 72 03 66 eller skriv til os via vores kontaktformular, og så ringer vi dig op hurtigst muligt. 
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
22. september 2021
Acontoskatten november 2021
Skal den nedsættes eller bortfalde, eller skal der foretages en frivillig indbetaling af acontoskat?
Læs indlæg
4. februar 2021
Orientering: Aktuelle skattemæssige forhold
Her læser du om aktuelle skattemæssige forhold for personer - heriblandt frivillig indbetaling af restskat, befordringsfradrag og andre fradrag »
Læs indlæg
5. januar 2021
Nyt beskatningsgrundlag for fri bil fra den 1. juli 2021
Regeringen og dens støttepartier har indgået en aftale om grøn omstilling af vejtransporten den 4. december 2020. Læs mere her »
Læs indlæg
Revision og regnskab
Skat og rådgivning
Om Hartzberg+
   
Hartzberg+ · Øster Allé 56, 1 · 2100 København Ø · Telefon: 36 72 03 66 · E-mail: info@hartzbergplus.dk · CVR: 40535349
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Hartzberg+ | Øster Allé 56, 1 | 2100 København Ø | Tlf.: 36720366 | info@hartzbergplus.dk