Likviditetskrisen m.v. som følge af Corona-virus

« Tilbage
Dato: 15. marts 2020

Forlængelse af kredittiden for indbetaling af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, moms samt refusion for løn og sygepenge under fravær m.v.

Der er fremsat en række forslag med det formål at hjælpe virksomhederne gennem likviditetskrisen m.v. som følge af Corona-virus. Der vil løbende komme nye forslag, så her vil vi kort redegøre for følgende forslag:
 
  • Udskydelse af kredittiden for betaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
  • Udskydelse af betalingsfristen for moms
  • Udvidet mulighed for refusion for løn og sygedagpenge grundet fravær
  • Mulighed for større indestående på ”skattekontoen” 
     
De forventes at blive vedtaget af Folketinget den 17. marts 2020.
 

Udskydelse af kredittiden for betaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
 

Betalingsfristen for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for månederne april 2020 til og med juni 2020, skal først betales fire måneder senere end normalt. Der skal dog fortsat ske indberetning af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag som hidtil, så der ændres altså ikke på indberetningsfristerne. Der skelnes mellem ”små og mellemstore virksomheder”, i en kategori, og ”store virksomheder” i en anden kategori.
 
En ”stor virksomhed” er en virksomhed hvor afregning af arbejdsmarkedsbidrag overstiger 250.000 kr. og afregning af A-skat overstiger 1 mio. kr. indenfor normalt en forudgående 12 måneders periode.
Små og mellemstore virksomheder:
 
Afregningsperiode Indberetningsfrist Betalingsfrist
April 2020 11. maj 2020 10. september 2020
Maj 2020 10. juni 2020 12. oktober 2020
Juni 2020 10. juli 2020 10. november 2020
 
Store virksomheder:
 
Afregningsperiode Indberetningsfrist Betalingsfrist
April 2020 30. april 2020 31. august 2020
Maj 2020 29. maj 2020 30. september 2020
Juni 2020 30. juni 2020 30. oktober 2020
 
 
Ovenstående kommer kun til at gælde virksomheder i erhvervslivet. Offentlige institutioner, hvor der er fastsat regler for fremrykket afregning af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, får ingen udskydelse i afregning af skatten mv.

Udskydelse af betalingsfristen for moms
 

Virksomheder, som afregner moms månedligt, får forlænget fristen for indbetaling til den 25. i den anden måned efter afregningsperiodens udløb. Det er dog kun gældende for månederne marts 2020 til og med maj 2020, jf. nedenstående oversigt:
Afregningsperiode Nuværende frist Ny frist
Marts 2020 37. april 2020 25. maj 2020
April 2020 25. maj 2020 25. juni 2020
Maj 2020 25. juni 2020 27. juli 2020
 
Afregning af moms for juni måned 2020, følger herefter de almindelige regler, d.v.s. angivelse og betaling senest den 17. august 2020. 
 
Udskydelse af fristerne for afregning af moms i marts 2020 til maj 2020 udskyder ikke Skatteforvaltningens frist for at udbetale negativt momstilsvar (købsmomsen overstiger salgsmomsen i afgiftsperioden). Det forudsætter dog, at tidligere momsangivelser er indsendt rettidigt.
 

Udvidet mulighed for refusion for løn og sygedagpenge grundet fravær
 

Forslaget får både betydning for arbejdsgivere og selvstændig erhvervsdrivende. 
 
Som udgangspunkt får en arbejdsgiver først ret til sygedagpengerefusion efter 30 dages sygefravær (også kaldet ”arbejdsgiverperioden”) og selvstændigt erhvervsdrivende før efter de første to uger (også kaldet ”egenperioden”). Har den selvstændige tegnet en sygedagpengeforsikring, har den selvstændige ret til sygedagpenge fra første eller tredje fraværsdag.
 
Er medarbejderen syg på grund af Coronavirus (covid-19), får arbejdsgiveren ret til lønkompensation fra dag 1. Det gælder også, hvis medarbejderen er sat i karantæne.
 
Selvstændig erhvervsdrivende bliver omfattet af de samme regler, altså også lønkompensation fra dag 1 – det gælder også, hvis den pågældende er sat i karantæne.
 
Lovforslaget får virkning fra den 27. februar 2020.
 

Mulighed for større indestående på ”skattekontoen” 
 

Udskydelse af betalingsfristerne for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag samt moms kan for nogle virksomheder medføre en overskudslikviditet. Indsættes den i et pengeinstitut, kan det medføre negative renter.
 
I perioden fra den 25. marts 2020 til og med den 30. november 2020, hæves beløbsgrænsen for indestående på skattekontoen til op til 10 mio. kr. Efter denne dato, kan der maksimalt stå 200.000 kr. på skattekontoen, forudsat, at den er indberettet til Skattestyrelsen. Man skal derfor logge ind på skattekontoen og anføre de 200.000 kr. 
Er der spørgsmål til ovenstående, så kontakt os endelig på telefon 36 72 03 66 eller skriv til os via vores kontaktformular.
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
19. juni 2020
Orientering om diverse hjælpepakker samt udskydelse af frister for betaling af A-skat, moms m.v.
Det kan være svært at bevare overblikket over hvad som er aftalt, så derfor denne korte orientering om de væsentlige forhold, som dog ikke skal ses som at være en udtømmende gennemgang.
Læs indlæg
20. april 2020
Forlængelse af hjælpepakkerne samt justering af satser
Et flertal i Folketinget er blevet enige om at forlænge tidsrummet for hjælpepakkerne samt en justering af satser mv, så flere kan blive omfattet af ordningerne.
Læs indlæg
2. april 2020
Henstand med indsendelse af årsrapporten og selvangivelsen for 2019
Der er på grund af spredningen af Coronavirus fremsat et lovforslag, hvor fristen for indsendelse af årsrapporten forlænges ekstraordinært for 2019.
Læs indlæg
Revision og regnskab
Skat og rådgivning
Om Hartzberg+
   
Hartzberg+ · Øster Allé 56, 1 · 2100 København Ø · Telefon: 36 72 03 66 · E-mail: info@hartzbergplus.dk · CVR: 40535349
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Hartzberg+ | Øster Allé 56, 1 | 2100 København Ø | Tlf.: 36720366 | info@hartzbergplus.dk